70.00 грн.

Зразок ліцензійного договору на право використання інформаційно-аналітичної системи пошуку і обробки інформації

Для того щоб завантажити документ необхідно його скачати та оплатити.  Після оплати документ автоматично скачається та відкриється у форматі microsoft word

У випадку, якщо після оплати документу з будь яких причин зразок документу не завантажиться, повідомте нас про це в онлайн чаті сайту або відішліть повідомлення на електрону адресу info.moe.pravo@gmail.com чи у Facebook на офіційну сторінку «Юридичний кабінет», або зателефонуйте:

тел: +38 (097) 983-37-77
тел: +38 (093) 245-37-77
тел: +38 (066) 986-07-77

Опис

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР
на право використання інформаційно-аналітичної системи пошуку і обробки інформації у сфері господарської та інших видів діяльності «_____________»

місто Київ ____ ____________ 2018 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «__________» (надалі – «Ліцензіар»), в особі директора _______________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю «____________» (надалі – «Ліцензіат»), в особі _______________________, що діє на підставі _______________, з іншої сторони, які надалі іменуються як «Сторони», або окремо – «Сторона», уклали цей Договір про наступне.

1. Загальні положення

1.1. Цим ліцензійним договором на право використання інформаційно-аналітичної системи пошуку і обробки інформації у сфері господарської та інших видів діяльності «____________» (надалі – «Договір»), визначаються порядок та умови використання інформаційно-аналітичної системи пошуку і обробки інформації у сфері господарської та інших видів діяльності «_____________», що являє собою комп’ютерну програму (спеціалізований комплекс програмних засобів та компіляцій даних) у віддаленому доступі (далі – Система «_____________»).
1.2. Ліцензіат підтверджує свою згоду сумлінно користуватись правами, які він отримує у зв’язку з отриманням дозволу (ліцензії) на використання Системи «_____________», а також зобов’язується неухильно виконувати обов’язки та дотримуватись передбачених цим Договором заборон та обмежень.
1.3. Ліцензіат за цим Договором набуває право використання Системи «_____________» як довідкового ресурсу для інформаційно-аналітичного забезпечення своєї діяльності на умовах невиключної ліцензії.
1.4. Ліцензіар має виключне право на використання Системи «_____________» як об’єкта права інтелектуальної власності, правова охорона якого встановлюється законодавством України. Об’єктом права інтелектуальної власності також є форма і стиль подання інформації у Системі «_____________», у зв’язку з чим без дозволу Ліцензіара забороняється будь-яке використання у власних інформаційних продуктах інформації у тій самій формі і з використанням аналогічного стилю.
1.5. Дозвіл (ліцензія) на використання Ліцензіатом Системи «_____________», відповідно до цього Договору, передбачає, що впродовж усього строку дії ліцензії Ліцензіар зберігає можливість самостійного використання Системи «_____________» будь-яким способом, а також право дозволяти або забороняти іншим особам її використання будь-якими способами, які входять до числа правомочності суб’єкта прав інтелектуальної власності у відповідності до статті 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

Повний текст договору можна отримати після оплати

Кошик

Якщо ви хочете скорегувати кількість документів для покупки - перейдіть в корзину:

Корзина