16
Зразок договору про надання послуг (робіт) на розробку сайту нерезиденту України

Все, що написано в договорі, по великому рахунку, передбачено на крайні випадки. В дійсності більшість проектів виконуються не по договору, сторони часто йдуть один одному на поступки, але у випадку любої конфліктної ситуації все буде зводитись саме до укладеної угоди.

У зв’язку з цим, з метою уникнення можливих майбутніх непорозумінь все частіше ті, хто створює сайти та ті, хто їх замовляє бажають оформити свої взаємовідносини документально.

Які важливі моменти необхідно врахувати при укладенні договору про створення сайту?

Визначення понять у договорі.

Бажано попередньо визначити значення термінів, які використовуються у договорі. Це необхідно зробити для того щоб уникнути колізій, пов’язаних з різним тлумаченням одних і тих же понять. Це може бути, наприклад, визначення поняття сайту, технічного завдання, програмного забезпечення тощо.

Предмет договору.

В цьому розділі визначається, яку саме роботу повинен виконати розробник для створення сайту.

Досить часто цей пункт виділяють в окремий документ –  Технічне завдання (може найменуватись і по іншому). Саме у ньому визначається конкретний перелік робіт, етапи та строки їх виконання, інформація по функціональному призначенню, дизайну сайту, постачальник послуг хостингу та домену для розміщення сайту тощо. На даному документі необхідно закцентувати увагу, адже саме технічне завдання визначає, який продукт Ви отримуєте на виході. І в разі виникнення будь-яких претензій щодо якості роботи все буде зводитись саме до технічного завдання.

Також варто конкретно обумовити, що не входить в предмет договору з метою запобігання можливих претензій щодо обсягу виконаних робіт. Це може бути, наприклад, реєстрація доменного імені, інформаційне наповнення, модифікація сайту, технічна підтримка тощо.

Особи, що створюють сайт.

Дуже важливо також визначити коло осіб, що розроблятимуть сайт. Це необхідно для запобігання залучення до створення сайту третіх осіб, що буває нерідко, які можуть виконувати роботу неякісно та з порушенням строків. Також Ви ризикуєте з приводу можливого виникнення спору про порушення авторських прав, якщо під час виконання робіт по створенню сайту, створювались також об’єкти авторського права – комп’ютерні програми, бази даних тощо.

Не менш важливо максимально обмежити виконавця у використанні чужих матеріалів та розробок та впевнитись в правомірності використання всіх компонентів сайту.

Авторські права.

захист інтЯк вже зазначалось вище, під час створення сайту розробники досить часто створюють об’єкти авторського права. Дане питання також потребує детального опрацювання, оскільки разом із сайтом Ви можете отримати головний біль, пов’язаний із претензіями, щодо неналежності Вам прав на певні компоненти сайту. 

Більше про момент виникнення авторського права читайте тут.

У зв’язку з цим, необхідно передбачити об’єм, порядок та строки надання в користування чи відчуження авторських прав на певні структурні елементи сайту (комп’ютерні програми, бази даних, зображення, аудіо -, фото -, відеоматеріали),  відобразити гарантії розробника про наявність у нього прав на об’єкти інтелектуальної власності, які використовуються під час створення сайту, відповідальність розробника в разі порушення авторських прав третіх осіб в ході створення сайту.

Вартість роботи по створенню сайту.

У даному пункті можна зафіксувати кінцеву суму, а можна винести розрахунок в окремий документ, визначивши у ньому вартість окремих етапів роботи та порядок її сплати.

Також необхідно виділити, які платежі здійснюються за виконання робіт по створенню сайту, а які платежі здійснюються за відчуження авторських прав на програмне забезпечення.

В разі залишення розробником за собою виключних майнових прав не деякі розробки в договорі чітко повинно бути передбачено порядок сплати авторської винагороди.

Даний розподіл також має значення для визначення розміру сплати податків та зборів.

Порядок виконання та здачі робіт.

В цьому розділі важливо чітко, детально, повно сформулювати правила прийому та коригування робіт на кожному етапі. Так спочатку необхідно передбачити строки та порядок погодження технічного завдання по створенню сайту, узгодити дизайн сайту. Після чого узгодити строки виконання робіт по створенню сайту, строки тестування сайту, порядок та строки виправлення виявлених помилок, порядок та строки оформлення виконаних робіт, передачі прав.

Також не варто забувати про стандартні для всіх договорів розділи про відповідальність, форс-мажорні обставини, порядок вирішення спорів, конфіденційність тощо.

Насамкінець варто зазначити, що до кожного окремого замовлення по створенню сайту необхідно підходити індивідуально.  У кожного замовника, як і виконавця, можуть бути свої вимоги чи побажання в ході створення інтернет-ресурсу, а тому необхідно узгоджувати всі нюанси в письмовій формі, щоб в подальшому не доказувати один одному про необхідність вчинення тих чи інших дій.    

Джерело