2

У КАСУ з’являться новели, які призначені для забезпечення префектурних функцій

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування опрацьовує законопроект № 4298 від 30.10.2020 «Про внесення змін до Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні».

Метою прийняття законопроекту є створення передумов для функціонування місцевих державних адміністрацій префектурного типу до внесення відповідних змін до Конституції України (щодо децентралізації влади).

Законопроект передбачає, що відповідні акти місцевого самоврядування можуть бути призупинені та/або скасовані виключно у судовому порядку.

У зв’язку з чим, Кодекс адміністративного судочинства України пропонується доповнити новою статтею, яка закріпить особливу (прискорену) процедуру судового провадження у справах щодо забезпечення законності під час здійснення місцевого самоврядування, відповідно до якої адміністративна справа щодо забезпечення законності вирішується окружним адміністративним судом за місцем знаходження відповідного органу місцевого самоврядування протягом п’ятнадцяти днів з дня відкриття провадження у справі.

У той же час, у випадках, де очевидними є ознаки незаконності акту органу місцевого самоврядування, а невжиття заходів із забезпечення законності може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду щодо відновлення становища, яке існувало до прийняття відповідного акту, орган із забезпечення законності може невідкладно звернутись до суду із клопотанням про вжиття заходів забезпечення позову, яке розглядається не пізніше двох днів з дня його надходження.

Тобто, у КАСУ зявляться нові підстави забезпечення позову.

Згідно із запропонованими змінами до статті 150 КАСУ забезпечення позову буде допускатися як до пред’явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, у тому числі, якщо очевидними є ознаки незаконності акту органу місцевого самоврядування і невжиття таких заходів, може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду щодо відновлення становища, яке існувало до прийняття такого акту (у справах щодо забезпечення законності під час здійснення місцевого самоврядування).

На цю норму одразу звернуло увагу ГНЕУ, яке зауважило, що зі змісту пропонованої норми неясно, що слід розуміти під «очевидністю» ознак незаконності акту органу місцевого самоврядування, як підстави для застосування забезпечення позову. Адже внаслідок суб’єктивного сприйняття те, що одна особа буде сприймати як очевидне, не буде очевидним для іншої особи. На погляд ГНЕУ, викладенням норми подібним чином порушується такий елемент конституційного принципу верховенства права, як принцип юридичної визначеності.

При розгляді справ щодо забезпечення законності під час здійснення місцевого самоврядування правила статті 264 КАСУ (Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів владних повноважень) не будуть застосовуватися.

Для розгляду таких справ КАСУ доповнять статтею 289-2 під назвою «Особливості провадження у справах щодо забезпечення законності під час здійснення місцевого самоврядування» з наступним змістом:

«1. У справах щодо забезпечення законності під час здійснення місцевого самоврядування (далі по тексту цієї статті – забезпечення законності) адміністративні суди за зверненням уповноваженого органу із забезпечення законності перевіряють чи прийняті органами місцевого самоврядування акти на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України, іншими актами законодавства.

  1. У разі задоволення позову у справі щодо забезпечення законності суд може прийняти рішення про визнання актів органів місцевого самоврядування їх окремих положень незаконними та їх скасування, визнання нечинними, зобов’язання вчинити певні дії або утриматися від вчинення певних дій. Акти органів місцевого самоврядування або окремі положення таких актів, що визнані незаконними, скасовуються, втрачають чинність з дня набрання законної сили рішенням суду, якщо інше не встановлено таким рішенням суду. Суд може прийняти рішення про поворот виконання рішення чи окремих його положень із зазначенням способу його здійснення, зокрема шляхом визнання нечинними, недійсними прийнятих на їх основі актів, вчинених правочинів, в тому числі з особами, які не знали і не могли знати про незаконність таких рішень.
  2. Адміністративна справа щодо забезпечення законності вирішується окружним адміністративним судом за місцем знаходження відповідного органу місцевого самоврядування протягом п’ятнадцяти днів з дня відкриття провадження у справі.
  3. Право звернутися з позовною заявою у справах щодо забезпечення законності може уповноважений орган із забезпечення законності.
  4. Рішення суду у справі щодо забезпечення законності виконується негайно.
  5. Апеляційні скарги на судові рішення у справах, визначених цією статтею, можуть бути подані протягом десяти днів з дня його проголошення.
  6. Подання апеляційної скарги на рішення суду у справі щодо забезпечення законності не перешкоджає його виконанню.
  7. Правила цієї статті не застосовуються у справах, особливості провадження у яких визначені частиною четвертою статті 277, статтями 281, 286 цього Кодексу.»

Тобто, на розгляд справи суду відведуть до 15 днів з дня відкриття провадження. 4. Право звернутися з позовною заявою у справах щодо забезпечення законності отримає уповноважений орган із забезпечення законності (умовно назвемо його «префект»), а рішення підлягатимуть негайному виконанню. Апеляцію можна буде подати протягом 10 днів з дня проголошення рішення, проте це перешкоджає його виконанню.

Повідомлення учасників про дату, час та місце розгляду таких справ буде відбуватися в порядку передбаченому статтею 268 КАСУ, а саме – негайно, шляхом направлення тексту повістки на офіційну електронну адресу, а за її відсутності – кур’єром або за відомими суду номером телефону, факсу, електронною поштою чи іншим технічним засобом зв’язку.

При цьому, учасник справи буде вважатися повідомленим належним чином про дату, час та місце розгляду справи, визначеної частиною першою цієї статті, з моменту направлення такого повідомлення працівником суду, про що останній робить відмітку у матеріалах справи, та (або) з моменту оприлюднення судом на вебпорталі судової влади України відповідної ухвали про відкриття провадження у справі, дату, час та місце судового розгляду.

У таких справах суд буде проголошувати повне судове рішення. Копії судових рішень будуть невідкладно видавати.

 Суд апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду справ, визначених статтею 289-2 КАСУ, не зможе повертати справу на новий розгляд.

Враховуючи, що в частину 4 статті 272 КАСУ депутати не включили запропоновану ними статтю 289-2, то, скоріш за все, оскаржити таке рішення в касаційному порядку буде неможливо.

Проте, не включили її і в частину 3 статті 272, тобто в перелік рішень, які не можуть бути оскаржені. Що може означати, що між частиною 3 та частиною 4 статті 272 КАСУ виникне колізія.

 Також нагадаємо про підсумки децентралізації та про те, що встигла та що забула зробити влада за цей рік.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб бути в курсі найважливіших подій.