2

Закон про місцеве самоврядування зазнає змін у частині регулювання діяльності старост.

Депутати пропонують внести зміни в законодавство, яке регулює діяльність старост.

Новий законопроект анонсував куратор реформи місцевого самоврядування нардеп Віталій Безгін.

На думку авторів законопроекту, наразі актуальним є врегулювання питання статусу старост, виконуючих обов’язків старост, що виконують повноваження відповідно до ч. 1 ст. 8-3 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»; надання можливості мати старост і в містах, що не є неадміністративними центрами. Також важливим є правове регулювання питання створення старостинських округів та можливість затвердження Положень про старост відповідними місцевими радами.

Законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост» зареєстрований  22.12.2020 за № 4535. Його розгляне Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Проектом акта передбачається внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Зазначеними змінами пропонується:

1) внесення змін до визначення поняття «старостинський округ» з метою запровадження інституту старост, у тому числі для міст неадміністративних центрів громад;

2) виключити старосту із системи місцевого самоврядування (зміни до статті 5 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»);

3) надання можливості органам місцевого самоврядування затверджувати старостинські округи та Положення про старосту;

4) внести зміни до статті 54-1 Закону з метою уточнення статусу старост;

5) виключити статтю 79-1 щодо дострокового припинення повноважень старости.

Проектом акта також передбачається внесення змін до Закону України ««Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад» з метою установити, що з дня набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною утвореною територіальною громадою, припиняються повноваження осіб, які виконували обов’язки старости в старостинському окрузі, визначеному сільською, селищною, міською радою реорганізованої територіальної громади.

Староста буде затверджуватися сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови, що вноситься за результатами громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю), проведеного у межах відповідного старостинського округу.

Староста працюватиме у відповідній раді на постійній основі і не зможе суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (за винятком викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

Старостинський округ планують утворювати, як правило, у складі населеного пункту (населених пунктів), на території яких проживає не менше ніж півтори тисячі жителів.

До компетенції старости віднесуть:

1) представляти інтереси жителів відповідного старостинського округу у виконавчих органах сільської, селищної, міської ради;

2) брати участь у пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради та засіданнях її постійних комісій;

3) мати право на гарантований виступ на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради, засіданнях її постійних комісій, засіданнях виконавчого комітету з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного старостинського округу;

4) сприяти жителям відповідного старостинського округу у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування та відповідних органів виконавчої влади. За рішенням органу місцевого самоврядування може виконувати окремі завдання адміністратора центру надання адміністративних послуг, у разі утворення такого центру;

5) брати участь в організації виконання рішень сільської, селищної, міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень сільського, селищного, міського голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;

6) брати участь у підготовці пропозицій до проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;

7) вносити пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;

8) брати участь у підготовці проектів рішень сільської, селищної, міської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;

9) брати участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих в межах території відповідного старостинського округу;

10) брати участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного старостинського округу та інформувати сільського, селищного, міського голову, виконавчі органи сільської, селищної, міської ради про його результати;

11) отримувати від виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;

12) сприяти утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному старостинському окрузі;

13) здійснювати інші повноваження, визначені цим та іншими законами.

Раніше Денис Малюська забажав, щоб всі засуджені мали план відбування покарання.

 Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб бути в курсі найважливіших подій.