8

 

В умовах карантину та застосування жорстких обмежувальних заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 (обмеження руху громадського транспорту, міжміського сполучення, пересування містом та комунікацій та ін.), коли працівники не можуть дістатися до місця роботи, а роботодавці не можуть забезпечити належний рівень їх захисту все частішим стає явище переходу на дистанційну (надомну) роботу.

 

Що таке дистанційна (надомна) робота?

Дистанційна (надомна) робота – це така форма організації праці, коли робота виконується працівником за місцем його проживання чи в іншому місці за його вибором, у тому числі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, але поза приміщенням роботодавця.

 

 Якою має бути форма договору, про дистанційну (надомну роботу) та як роботодавцю встановити робочий час?

Пункт 6-1 частини першої статті 24 Кодексу законів про працю України (далі- КЗпП України) визначено, що додержання письмової форми трудового договору є обов’язковим при укладенні трудового договору про дистанційну (надомну) роботу.

При дистанційній (надомній) роботі працівники розподіляють робочий час на свій розсуд, також на них не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, якщо інше не передбачено у трудовому договорі.
 Загальна тривалість робочого часу працівника не може перевищувати норм, передбачених статтями 50 і 51КЗпП України.

Виконання дистанційної (надомної) роботи не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

 

Як встановлюється оплата праці за дистанційну (надомну) роботу?

У разі, якщо працівник і роботодавець письмово не домовились про інші умови оплати праці, дистанційна (надомна) робота передбачає оплату праці в повному обсязі та в строки, визначені діючим трудовим договором.

 

Як найманому працівнику слід діяти, щоб почати працювати  на дистанційній  (надомній) роботі?

Працівники можуть самостійно звернутися до роботодавця з проханням внесення змін до їх трудових договорів, а саме – про зміну їх умов праці.

Для цього працівникам необхідно написати заяву з проханням перевести їх на дистанційну (надомну) роботу на період оголошеного урядом в країні карантину

Одразу, після отримання відповідних заяв від працівників, роботодавець вправі видати наказ на переведення їх на дистанційну роботу.

 

 Які поради потрібно знати роботодавцям, щоб не порушити трудове законодавство при переведенні працівника на дистанційну (надомну) роботу?

Дистанційна (надомна) робота впроваджується як тимчасовий захід на період карантину, тому роботодавець може встановити робочий час відповідно до КЗпП України . Водночас роботодавцю необхідно врахувати, що не усіх працівників можливо перевести на дистанційну роботу.

Для уникнення ризиків для себе, роботодавець може попросити працівників, що зацікавлені у дистанційній (надомній) роботі, подати письмові заяви з відповідним проханням. В такий спосіб роботодавець посилить позиції у доведенні легітимності своїх дій.

Після затвердження локального положення та отримання заяв від працівників роботодавець має видати наказ про запровадження дистанційної (надомної) роботи та ознайомити письмово з ним працівників. При цьому важливо забезпечити організацію умов праці, постановку чітких завдань для працівників і контроль за їх виконанням, облік робочого часу та інші процедурні питання. Найбільш ідеальним варіантом є ухвалення змін до правил внутрішнього трудового розпорядку чи колективного договору, якими регулюватимуться ці питання.

 

 

Автор заступниця директора Регіонального центру з надання БВПД в м.Києві Тетяна Городенська