13

Як у Комітеті ВР з питань правової політики доопрацювали законопроект Президента Зеленського про судову реформу 3711.

Ще 22 червня 2020 року Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України законопроект №3711 про судову реформу та визначив його як невідкладний.

Втім, згодом цей законопроект було спрямовано до Венеціанської комісії, яка висловила цілий ряд критичних зауважень, зокрема, стосовно співвідношення Вищої ради правосуддя та ВККС (детально про них раніше писала «Судово-юридична газета»).

5 листопада парламент направив цей законопроект на доопрацювання у профільний Комітет ВР з питань правової політики.

8 грудня Комітет на своєму засіданні має розглянути доопрацьовану версію законопроекту Зеленського 3711-д.

Текст останньої версії, підготовленої до розгляду на Комітеті, опинився в розпорядженні «Судово-юридичної газети» (станом на 7 грудня), та ми вирішили розібратися, що він передбачає.

Вища рада правосуддя та Верховний Суд України – згодом

 Народні депутати вирішили зосередитися на питанні відновлення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) – органу, відповідального за добір суддів та їх кваліфікаційне оцінювання (у народі – переатестацію). Нагадаємо, що після прийняття в 2019 році законопроекту Зеленського №193 (1008), ВККС була заблокована та припинила свою роботу, через що було заморожено ряд кадрових процесів у судовій гілці влади.

Отже, спочатку законопроект мав назву «щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування». Тепер він називається «щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України».

Питання стосовно перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради правосуддя (ВРП) та діючого складу ВРП (що є вимогами МВФ для надання чергового траншу), а також долі суддів ліквідованого внаслідок реформи 2016-2017 рр. Верховного Суду України та суддів вищих спеціалізованих судів було вирішено винести в окремий законопроект, напрацювання якого буде здійснюватися народними депутатами у складі окремої робочої групи.

Склад ВККС

Відповідно до доопрацьованого законопроекту 3711-д ВККС складається з 16 членів, які призначаються Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу строком на 4 роки. Одна й та сама особа може бути призначена членом ВККС лише один раз.

ВККС вважається повноважною за умови призначення до її складу не менше 11 членів.

Якщо ВККС може стати неповноважною через закінчення строку повноважень члена ВККС, такий член Комісії продовжує виконувати свої повноваження до дня призначення на його посаду іншої особи.

 Повноваження ВККС

Передбачено, що сама ВККС затверджує форму і зміст заяви про участь у доборі кандидатів на посаду судді, анкети кандидата на посаду судді, порядок складення відбіркового іспиту та методику оцінювання його результатів, порядок складення кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання кандидатів, положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, порядок формування і ведення суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) та інші процедури виконання Комісією її функцій.

Нагадаємо, що попередній закон Зеленського №193 (1008) передбачав, що відповідні документи ВККС погоджує з ВРП або ВРП сама їх затверджує. Зокрема, це стосується і порядку кваліфоцінювання суддів.

 Хто буде призначати членів ВККС

Згідно з доопрацьованим законопроектом 3711-д, порядок відновлення роботи ВККС буде непростим.

Так, спочатку Рада суддів та міжнародні організації мають обрати кандидатів до Конкурсної комісії.

Потім Вища рада правосуддя має «дати добро» на склад цієї Конкурсної комісії.

Потім ця Конкурсна комісія має розпочати процедуру відбору кандидатів до ВККС.

І вже згодом запропонувати даних кандидатів до ВККС Вищій раді правосуддя, яка й призначить нових членів ВККС на посаду.

Отже, призначати члена ВККС на посаду буде Вища рада правосуддя. Втім, робити це вона буде на основі протоколу Конкурсної комісії, створеної для проведення конкурсу на зайняття посади члена ВККС, протягом 5 днів після отримання такого протоколу.

Підстави для того, щоб ВРП могла відмовити Конкурсній комісії в призначенні члена ВККС, у законопроекті відсутні. Тобто, ці функції ВРП (поки що) прописані більше як церемоніальні.

Разом з тим, Вища рада правосуддя – орган незалежний. Таким чином, ВРП не може виконувати чиїсь вказівки. Як це буде виглядати на практиці, якщо у Ради правосуддя виникнуть питання до певного кандидата – поки незрозуміло.

Порядок формування Конкурсної комісії для відбору кандидатів до ВККС

Призначати членів Конкурсної комісії, яка потім обиратиме кращих з кращих членів ВККС, буде теж Вища рада правосуддя.

Пропонувати ВРП на затвердження кандидатів до Конкурсної комісії будуть 2 суб’єкти: Рада суддів України та т. зв. «міжнародники».

Так, в проекті 3711-д сказано, що ВРП призначає членів Конкурсної комісії з числа осіб, запропонованих суб’єктами формування Конкурсної комісії протягом 5 днів з дня одержання пропозицій суб’єктів формування.

Ця норма також прописана як обов’язок для Вищої ради правосуддя, тобто, «люфту» для відмови чи затримки не передбачено.

До складу конкурсної комісії входять:

1) 3 особи з числа суддів або суддів у відставці, запропоновані Радою суддів України;

2) 3 особи з числа міжнародних експертів, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями, які надають Україні міжнародну технічну допомогу чи провадять свою діяльність у сфері юстиції та/або у сфері судової влади, та/або у сфері запобігання і протидії корупції протягом останніх 5 років відповідно до міжнародних договорів України. Кожна така організація може запропонувати не більше 3-х кандидатів до складу конкурсної комісії або погодити пропозицію спільного списку кандидатів.

Членами конкурсної комісії можуть бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, відповідають критеріям доброчесності та професійної етики, є правниками із визнаним рівнем компетентності.

Прикметно, що у РСУ та у «міжнародників» буде 20 днів на пропозиції кандидатур до Конкурсної комісії, в іншому випадку таких кандидатів надасть Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова.

Так, відповідно до законопроекту, суб’єкти формування Конкурсної комісії пропонують осіб до складу Конкурсної комісії за своєю квотою протягом 20 днів з дати набрання чинності цим Законом.

У разі якщо за 20 днів суб’єкти формування Конкурсної комісії не запропонували осіб до складу Конкурсної комісії або запропонували недостатню кількість осіб, таких осіб пропонує Уповноважений Верховної Ради України з прав людини протягом 15 днів.

Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження у її складі 4-х членів, два з яких визначені міжнародними (іноземними) організаціями або Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.

Строк повноважень члена конкурсної комісії становить 4 роки з дня затвердження.

Регламент роботи конкурсної комісії ухвалюється членами конкурсної комісії на її першому засіданні та оприлюднюється на офіційному вебсайті ВККС.

Рішення конкурсної комісії вважається ухваленим, якщо за нього проголосували «за» не менше, ніж 4 члени конкурсної комісії.

Член конкурсної комісії має право брати участь у засіданнях і ухваленні рішень конкурсної комісії у віддаленому режимі з використанням електронних засобів зв’язку.

Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом.

Конкурсна комісія включно з її секретаріатом має право:

1) збирати, перевіряти та аналізувати інформацію про кандидатів на посаду члена ВККС включно з конфіденційної інформації і персональними даними, отримувати інформацію від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, необхідну для здійснення повноважень конкурсної комісії;

2) звертатися до кандидатів на посаду члена ВККС, а також будь-якої юридичної особи, державного органу чи органу місцевого самоврядування, їх посадових осіб із запитом про надання пояснень, документів чи інформації з метою перевірки кандидатів на посаду члена ВККС;

3) на безоплатний доступ до відкритих державних реєстрів.

Член Конкурсної комісії включно з працівниками її секретаріату зобов’язані:

1) не використовувати персональні дані та іншу інформацію, яка стала їм відома під час роботи в конкурсній комісії, для інших цілей, крім виконання своїх обов’язків членів Конкурсної комісії;

2) не брати участі у збиранні інформації про кандидата на посаду члена ВККС, якщо член конкурсної комісії має або мав особисті або ділові стосунки з кандидатом та/або за наявності іншого конфлікту інтересів чи обставин, які можуть вплинути на об’єктивність або неупередженість члена конкурсної комісії;

3) забезпечувати заходи щодо захисту персональних даних та конфіденційної інформації, які стали їм відомі у зв’язку з виконанням обов’язків члена Конкурсної комісії.

Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Конкурсної комісії здійснює секретаріат ВККС.

Засідання конкурсної комісії проводяться відкрито. Інформація про час і місце їх проведення, порядок денний та рішення конкурсної комісії оприлюднюються на офіційному вебсайті ВККС. Секретаріат ВККС забезпечує трансляцію засідань конкурсної комісії в режимі реального часу на офіційному вебсайті ВККС.

Діяльність Конкурсної комісії та її членів включно з працівниками її секретаріату, що створюється для забезпечення роботи Конкурсної комісії, може фінансуватися із залученням коштів міжнародної технічної допомоги.

 Вимоги до кандидатів у члени ВККС

У ч. 2 ст. 94 передбачається, що членом ВККС може бути громадянин України, який володіє державною мовою, має повну вищу юридичну освіту та стаж професійної діяльності у сфері права не менше 15 років, належить до правничої професії, має бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет та  відповідає  критеріям доброчесності й професійної етики.

Не можуть бути членами ВККС особи, які були членами Вищої ради юстиції, Вищої ради правосуддя, а також особи, які були членами ВККС та були обрані (призначені) на цю посаду не за результатами конкурсу, проведеного конкурсною комісією, утвореною відповідно до статті 95-1 цього Закону (тобто, ексчлени ВККС).

Особа, яка відповідає вимогам та має намір бути призначеною членом ВККС, звертається із заявою до Конкурсної комісії.

Форма заяви затверджується Конкурсною комісією.

 Конкурсна комісія проводить конкурс на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у два етапи:

1) відбір кандидатів за результатами розгляду матеріалів кандидатів з розрахунку три кандидати на кожну вакантну посаду члена ВККС, що оформляється протоколом конкурсної комісії;

2) проведення співбесіди з відібраними кандидатами та визначення переліку кандидатів з розрахунку один кандидат на кожну вакантну посаду члена ВККС, що оформляється протоколом Конкурсної комісії.

Порядок проведення етапів конкурсу та методика встановлення його результатів затверджується Конкурсною комісією.

Конкурсна комісія проводить конкурс на зайняття посади члена ВККС за критеріями компетентності та доброчесності.

Методологія оцінювання компетентності та доброчесності кандидатів на зайняття посади члена ВККС, показники відповідності критеріям такого оцінювання та засоби їх встановлення затверджуються Конкурсною комісією.

Секретаріат ВККС забезпечує проведення спеціальної перевірки стосовно кандидатів, відібраних конкурсною комісією для проведення співбесіди.

 Отже, Конкурсна комісія буде працювати з відбором кандидатів до ВККС за наступними етапами:

1) розглядає документи, подані кандидатами на посаду члена ВККС;

2) відбирає із загальної кількості кандидатів тих, які згідно з обґрунтованим рішенням конкурсної комісії мають найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання обов’язків члена ВККС та відповідають вимогам закону;

3) оприлюднює на офіційному вебсайті ВККС інформацію про кандидатів, відібраних для проходження співбесіди з конкурсною комісією.

4) проводить на своєму засіданні співбесіду з відібраними кандидатами, відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, на кожну вакантну посаду одного кандидата, який відповідає вимогам до члена ВККС та згідно з обґрунтованим рішенням конкурсної комісії має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання обов’язків члена ВККС.

Слід зауважити, що Положення про конкурс на зайняття посади члена ВККС затверджує сама Конкурсна комісія.

Оголошення про початок конкурсу, умови та строки його проведення публікується у газеті «Голос України» та оприлюднюється Секретаріатом ВККС на офіційному вебсайті ВККС не пізніше ніж за 3 місяці до дня закінчення строку повноважень члена ВККС або не пізніше 10 днів з дня дострокового припинення повноважень чи звільнення члена ВККС.

Відповідно до Прикінцевих та перехідних положень члени ВККС призначаються за результатами конкурсного добору протягом 120 днів з дати набрання чинності цим Законом.

Тобто, на виконання всіх процедур виділено 4 місяці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Інтернет магазин українських юридичних документів documenti.com.ua пропонує зразок документа.

Також на “Документи.Ком.ЮА – ЗРАЗКИ ОНЛАЙН” Ви маєте можливість придбати зразки інших юридичних документів: зразки договорів, позовних заяв, скарг, заяв та клопотань, та пакетні пропозиції для Вашого бізнесу.

Приєднуйтесь до нашого Telegram каналу, щоб дізнаватись про оновлення зразків документів на ресурсах https://documenti.com.ua та https://moe-pravo.com.ua/

Наші ПАРТНЕРИ:

Зразки документів – це МОЄ ПРАВО