6

 

Рішення ВС у справі №451/1028/18 https://cutt.ly/YgDAldT
 

Такого висновку дійшов КЦС у справі №451/1028/18.

Позивачка оскаржила наказ про звільнення та просила поновити її на роботі.

Зазначила, що КП «Радехівська лікарня» було винесено наказ «Про скорочення чисельності і штату працівників». При цьому її звільнення відбулось з порушеннями норм КзПП, зокрема, без згоди профспілки.

КЦС зауважив, що суд у подібних справах має перевірити наявність підстав для звільнення (чи мало місце скорочення штату або чисельності), але він не наділений повноваженнями обговорювати доцільність скорочення.

Розірвання трудового договору згідно з п.п.1,2-5,7 ст.40 КЗпП може бути проведено лише за згодою профспілкової організації (ч.1 ст.43 КЗпП).

Рішення профспілки про ненадання згоди має бути обґрунтованим (ч.6 ст.39 ЗУ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).

Розглядаючи трудовий спір, суд повинен з’ясувати, чи містить рішення профспілки правове обґрунтування відмови у звільненні працівника з підстав, вказаних роботодавцем.

За відсутності обґрунтування власник має право звільнити працівника без згоди профспілки і таке звільнення є законним за умови дотримання інших вимог законодавства.

Тож необґрунтоване рішення породжує право власника на звільнення працівника.

У справі встановлено, що перша відмова профспілки ґрунтувалася на ненаданні адміністрацією нового штатного розпису лікарні, який би доводив скорочення посад.

Вдруге профспілка не погодилась з посиланням на доручення голови ОДА як на підставу скорочення, оскільки мова йшла лише про самофінансування лікарів.

Отже, рішення профспілки є обґрунтованим, що виключає можливість визнання процедури звільнення позивача дотриманою.

 

ZakonOnline