9

У 2021 році НАЗК здійснюватиме повний контроль за декларуванням суддів, попередньо інформуючи про це Вищу раду правосуддя та збори КСУ.

Як відомо, наприкінці 2020 року набули чинності два закони, які регулюють особливості декларування суддів та контролю за дотриманням суддями антикорупційного законодавства. Потреба у цих законах виникла у зв’язку з рішенням Конституційного Суду щодо декларування. 

Зокрема, закон про внесення змін до Закону «Про запобігання корупції» №1079-IX, яким відновлено повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) встановлює особливості здійснення повної перевірки декларацій та моніторингу способу життя суддів загальної юрисдикції (тобто, всіх суддів, крім КСУ) і суддів Конституційного Суду України.

Слід зазначити, що раніше (до резонансного рішення КСУ, який визнав частину повноважень НАЗК неконституційними) відповідних положень про такі особливості регулювання для суддів закон не містив.

У цілому, новації передбачають, що НАЗК повинно погоджувати свої дії щодо антикорупційного контролю за суддями з Вищою радою правосуддя (що стосується суддів загальної юрисдикції) і зі зборами суддів Конституційного Суду України (що стосується суддів КСУ). Так,

 • НАЗК повинно за погодженням відповідно Вищої ради правосуддя або зборів суддів КСУ визначити Порядок здійснення повної перевірки декларації, поданої суддею, суддею Конституційного Суду України та моніторингу способу життя судді, судді КСУ.

А саме, НАЗК до 30 січня 2021 року має розробити проекти порядків здійснення повної перевірки декларації, моніторингу способу життя суддів та надати їх на погодження ВРП та зборам суддів КСУ відповідно, які протягом місяця з дня їх отримання погоджують такі проекти порядків.

В іншому випадку, за відсутності відповідного погодження протягом місяця (тобто, до кінця лютого), НАЗК здійснює свої дії щодо суддів безпосередньо у порядку, визначеному Законом «Про запобігання корупції».

 • Якщо НАЗК збирається провести повну перевірку декларації судді загальної юрисдикції або судді Конституційного Суду України, здійснити моніторинг способу їх життя, то воно невідкладно (не пізніше наступного робочого дня з дня початку такої перевірки або моніторингу) повинно проінформувати про це відповідно Вищу раду правосуддя або Голову Конституційного Суду. Довідку за результатами повної перевірки декларації, моніторингу способу життя погоджує Голова НАЗК або його заступник.
 • НАЗК не має право вносити припис у разі виявлення порушення вимог Закону щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності судді. Про виявлення таких порушень Національне агентство інформує відповідно Вищу раду правосуддя або Конституційний Суд України.

Вища рада правосуддя, КСУ повноважень вирішують питання про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

 • Припис Національного агентства не вноситься з питань, які безпосередньо стосуються здійснення суддею правосуддя, а також здійснення суддею КСУ конституційного провадження.
 • У разі встановлення Національним агентством факту неподання декларації суддею НАЗК письмово повідомляє про такі обставини відповідно Вищій раді правосуддя або Голові Конституційного Суду України.
 • У разі виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, вчиненого суддею, протокол про таке правопорушення складає Голова НАЗК або його заступник та направляє його до суду, а також інформує про це відповідно Вищу раду правосуддя або Голову Конституційного Суду України.
 • У разі виявлення ознак іншого корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, вчиненого суддею, обґрунтований висновок затверджує Голова НАЗК або його заступник та надсилає його іншим спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції, а також інформує про факт затвердження такого висновку відповідно ВРП або Голову КСУ.
 • Будь-який незаконний вплив, тиск або втручання у діяльність судді, судді КСУ під час повної перевірки декларацій, моніторингу способу життя забороняється. У разі наявності ознак незаконного впливу, тиску або втручання у діяльність судді, судді КСУ під час повної перевірки декларації, моніторингу способу життя суддя, суддя КСУ невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня, коли судді стало відомо про наявність таких ознак, повідомляє про це відповідно Вищій раді правосуддя або зборам суддів КСУ.

Вища рада правосуддя, збори суддів КСУ розглядають таке повідомлення та можуть протягом 10 робочих днів з дня його отримання внести Голові Національного агентства обов’язкове для розгляду подання про усунення порушень, виявлення та притягнення до встановленої законом відповідальності осіб, якими вчинено дії або допущено бездіяльність, що порушує гарантії незалежності суддів, суддів КСУ під час здійснення повноважень Національного агентства. Голова НАЗК забезпечує розгляд такого подання, усунення порушень та протягом десяти робочих днів з дня отримання подання інформує Вищу раду правосуддя, збори суддів КСУ про рішення, прийняті за результатами його розгляду.

Уповноважена особа Національного агентства, яка вчинила дії або допустила бездіяльність, що порушує гарантії незалежності суддів, суддів Конституційного Суду України, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

 • Під час проведення оцінки ефективності діяльності Національного агентства Комісія також враховує інформацію Вищої ради правосуддя, Конституційного Суду України щодо дотримання Національним агентством при здійсненні його повноважень гарантій незалежності суддів.
 • Питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді, судді Конституційного Суду України, який вчинив корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, однак судом не застосовано до нього покарання або не накладено на нього стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, вирішується у встановленому законом порядку.
 • Питання про відсторонення від здійснення правосуддя, відсторонення від посади судді, якому повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення у сфері службової діяльності, вирішується у встановленому законом порядку.

Також ще одним законом №1080-IX про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення КпАП доповнено статтею 257-1, якою передбачено алгоритм дій стосовно складення протоколу про адміністративні правопорушення, вчинені суддею.

Протокол про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172-4-172-9, 188-46 і 212-15, стосовно судді, судді Конституційного Суду України складається Головою Національного агентства з питань запобігання корупції або його заступником за правилами, визначеними КпАП, з особливостями, встановленими статтею 257-1.

Протокол про такі адміністративні правопорушення складається у трьох примірниках, два з яких надсилаються рекомендованим поштовим відправленням із повідомленням про вручення судді, який притягається до адміністративної відповідальності, для ознайомлення, надання пояснень, зауважень та підписання.

Один примірник підписаного або непідписаного протоколу разом з поясненнями, зауваженнями щодо змісту протоколу, мотивами своєї відмови від його підписання, протягом 7 робочих днів з дня його отримання, суддя надсилає до НАЗК рекомендованим поштовим відправленням. Другий примірник протоколу залишається судді. У разі неотримання зазначеного протоколу до суду надсилається третій примірник із зазначенням про відмову судді від підписання протоколу та надання пояснень, зауважень щодо його змісту.

Про складення протоколу про адміністративне правопорушення стосовно судді НАЗК повідомляє відповідно Вищу раду правосуддя або Голову КСУ.

Суддя має право протягом 7 робочих днів з дати отримання протоколу повернути примірник протоколу та надати пояснення щодо обставин, що можуть свідчити про вчинення адміністративного правопорушення, уповноваженій особі Національного агентства з питань запобігання корупції особисто або у присутності відповідно інспектора Вищої ради правосуддя або Голови КСУ чи його заступника.

Протокол разом з іншими матеріалами надсилається до місцевого загального суду за місцем вчинення такого правопорушення. У разі неотримання протягом 15 робочих днів з дати надіслання примірника протоколу від судді до суду надсилається третій примірник із зазначенням про відмову судді від підписання протоколу та надання пояснень, зауважень щодо його змісту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб бути в курсі найважливіших подій.