30

Зразки договорів позики (договори позички)>>> – придбати

Договір позички – домовленість двох сторін, за якою одна сторона (позичкодавець) безоплатно передає або зобов’язується передати другій стороні (користувачеві) річ для користування протягом встановленого строку.

Договір позички вважається укладеним з моменту передання укладення договору, за яким майно передається у тимчасове користування (реальний договір), або коли майно буде передане у тимчасове користування після укладення договору (консенсуальний договір).

Сторони договору

Позичкодавець — фізична або юридична особа (власник переданої речі, а також інша особа, яка має спеціальні повноваження щодо передання речей у користування, наприклад, особа, яка здійснює управління майном). Юридична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність, не може передавати речі у безоплатне користування особі, яка є її засновником, учасником, керівником, членом її органу управління або контролю.

Користувач – фізичні або юридичні особи.

Істотні умови договору

Предмет: не вилучена з цивільного обороту рухома або нерухома неспоживана річ. Як правило, у позичку передаються речі, що не призначені для комерційного використання. До них належать речі побутового призначення, будівлі, інші капітальні споруди (їх окремі частини), транспортні засоби. За договором позички позичкодавець може передавати користувачеві не одну річ, а декілька, в тому числі різного призначення, хоча конкретною нормою закону таке положення не закріплено. Важливо, щоб річ (майно), яка є предметом договору позички, можна було ідентифікувати, оскільки користувач через певний строк зобов’язаний повернути її в такому самому стані, в якому річ була на момент її передання.

Строк користування майном: на строк, встановлений договором. Якщо сторони не встановили строку користування річчю, він визначається відповідно до мети користування нею.

Користування річчю вважається безоплатним, якщо сторони прямо домовилися про це або якщо це випливає із суті відносин між ними. До договору позички застосовуються ті ж самі положення, що і до договору найму(оренди).

Форма договору

Усна: між фізичними особами щодо речей побутового призначення.
Письмова форма: між юридичними особами, між юридичною та фізичною особою, а також щодо передачі будівлі, іншої капітальної споруди (їх окремої частини).
Письмова нотаріальна та підлягає державній реєстрації: щодо передачі будівлі, іншої капітальної споруди (їх окремої частини) строком на з роки роки і більше (відповідно до ст. 793 ЦК України), та передачі транспортного засобу, в якому хоча б однією стороною є фізична особа (зразок договору позички).