3

 

Доступ до нотаріальної діяльності пропонують спростити: законопроект

Автори законопроекту переконані, що встановлені на даний час вимоги до майбутніх нотаріусів є невиправдано високими, а сама процедура на зайняття нотаріальною діяльністю ускладненою.

Пропонується:

-змінити вимогу щодо стажу роботи: у сфері права не менш як 3 роки , з них помічником нотаріуса не менш як півтора роки. (Наразі 6 і 3 роки).

– повторна здача іспиту не раніше, ніж через 3 місяці. (Наразі рік).

 

Також Раді пропонують спростити доступ до адвокатської діяльності

Замість існуючої норми пропонують встановити, що особа, яка не склала кваліфіспит може бути допущена до повторної здачі іспиту не раніше, ніж через 3 місяці, а особа, яка не склала іспит повторно,- не раніше ніж через 6 місяців.

На розгляд Верховній Раді України був поданий проєкт Закону № 4633 від 25.01.2021 “Про внесення змін до статті 9 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” щодо спрощення доступу до адвокатської діяльності”.

Проєктом Закону пропонується спрощення доступу до адвокатської діяльності осіб, які мають намір займатися нею, шляхом зменшення строків, після спливу яких особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, може бути допущена до складення такого іспиту повторно.

Тобто, законопроект пропонує внесення наступних змін до статті 9 ЗУ “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” стосовно осіб, які мають намір займатися адвокатською діяльністю:

– замість існуючої норми частини 4 про те, що “особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, може бути допущена до складення такого іспиту повторно не раніше ніж через шість місяців. Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит повторно, може бути допущена до наступного кваліфікаційного іспиту не раніше ніж через один рік”, встановити, що така особа може бути допущена до повторної здачі іспиту не раніше, ніж через три місяці, а особа, яка не склала кваліфікаційний іспит повторно, – не раніше ніж через шість місяців.

Таким чином строки допуску осіб до наступного кваліфікаційного іспиту скорочуються вдвічі.

 

Юридична Одиниця