6

Парламент схвалив за основу законопроект, який регулює порядок присудження наукових ступенів.

Верховна Рада прийняла за основу проект Закону № 4667-1 «Про внесення змін до деяких Законів України щодо присудження наукових ступенів». Авторами даного законопроекту є група народних депутатів, серед яких Сергій БабакЮлія ГришинаМикола Стефанчук та інші. Новації у даному законопроекті торкнулися зокрема «докторів наук».

У законопроекті прописано, що:

Доктор наук – це науковий ступінь, що здобувається особою на основі ступеня доктора філософії (кандидата наук) за науковою спеціальністю, та передбачає набуття найвищих компетентностей у галузі розроблення і впровадження методології дослідницької роботи, проведення оригінальних досліджень, отримання наукових результатів, які забезпечують розв’язання важливої теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або світове значення та опубліковані у наукових виданнях.

Документом про науковий ступінь є диплом доктора наук.

У дипломі доктора наук зазначається інформація про наукову спеціальність та галузь науки, назву закладу вищої освіти (наукової установи), у спеціалізованій вченій раді якої захищено наукові досягнення.

Присудження наукового ступеня доктора наук здійснюється спеціалізованою вченою радою закладу вищої освіти чи наукової установи на підставі публічного захисту дисертації у вигляді підготовленого рукопису, або опублікованої монографії, або за сукупністю наукових праць, вимоги до яких затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки.

До захисту допускаються дисертації у вигляді підготовленого рукопису, або опублікованої монографії, або за сукупністю наукових праць, виконані здобувачем наукового ступеня самостійно. Виявлення в поданій до захисту дисертації або у наукових публікаціях, зарахованих за темою дисертації, академічного плагіату, фабрикації чи фальсифікації, є підставою для відмови у присудженні наукового ступеня доктора наук.

Якщо у захищеній дисертації виявлено академічний плагіат, науковий консультант позбавляється права участі у підготовці здобувачів доктора філософії та консультуванні здобувачів наукового ступеня доктора наук, опоненти, які надали позитивні висновки, та голова спеціалізованої вченої ради позбавляються права брати участь в атестації кадрів вищої кваліфікації, строком на два роки, а заклад вищої освіти (наукова установа) позбавляється права створювати спеціалізовану вчену раду за відповідною науковою спеціальністю строком на один рік.

Позиція експертів

Головне науково-експертне управління (ГНЕУ) опублікувало такі зауваження:

Зміни до пп. 7 п. 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» передбачають, що «підготовка кандидатів та докторів наук, започаткована до 1 вересня 2016 року, здійснюється закладами вищої освіти та науковими установами відповідно до законодавства, чинного на момент набрання чинності цим Законом. За результатами захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата, доктора наук у спеціалізованих вчених радах, утворених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки відповідно до Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність», здобувачам наукових ступенів присуджується науковий ступінь кандидата або доктора наук відповідно до законодавства, чинного до набрання чинності цим Законом, та видається диплом кандидата або доктора наук центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки». На думку експертів, відповідні положення альтернативного законопроекту виглядають більш вдалими з огляду на їх постійний, а не тимчасовий характер. Зазначені зміни, на їхню думку, нададуть можливість завершити процес підготовки кандидатів та докторів наук, що здійснюється закладами вищої освіти та науковими установами, започаткований до 01.09.2016, без перенесення строків завершення відповідного процесу.

  1. Деякі положення законопроекту, пишуть експерти, не повною мірою узгоджені між собою, що може призвести до виникнення правових колізій при їх застосуванні.

Так, відповідно до чинної редакції абз. 1 ч. 6 ст. 5 Закону України «Про вищу освіту» доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. У проекті пропонується із Закону України «Про вищу освіту» виключити з рівнів та ступенів вищої освіти положення щодо доктора наук, як другого наукового ступеня.

Разом з тим, у змінах до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» у новій ст. 281 доктор наук визначається як «науковий ступінь, що здобувається особою на основі ступеня доктора філософії (кандидата наук) за науковою спеціальністю» (ч. 1). При цьому, у змінах до п. 5 ч. 3 ст. 10 цього Закону зазначається, що доктор філософії – це освітньо-науковий ступінь.

Отже, за змістом викладених положень недостатньо зрозуміло чи доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, чи освітньо-науковий ступінь, що потребує відповідного уточнення.

У цьому контексті виглядає сумнівною пропозиція законопроекту щодо вилучення із переліку рівнів освіти наукового рівня вищої освіти (зміни до ч. 2 ст. 10 Закону України «Про освіту»), адже доктор філософії одночасно є і освітнім, і науковим ступенем.

Раніше «Судово-юридична газета» проаналізувала основні новації цього законопроекту. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб бути в курсі найважливіших подій.