11

Суддя Верховного Суду Дмитро Гудима висвітлив висновки Великої Палати у справах за участю фермерських господарств

Суддя Великої Палати Верховного Суду Дмитро Гудима доповів на практикумі, присвяченому темі «Особливості розгляду Верховним Судом земельних спорів у цивільній та господарській юрисдикціях. Виконання рішень у цих справах». Під час виступу суддя звернув увагу на деякі проблеми застосування норм процесуального та матеріального права на прикладі справ за участю фермерських господарств.

У таких справах визначення юрисдикції суду може видаватися достатньо складним з огляду на особливості дії норм щодо передання земельних ділянок державної та комунальної власності для ведення фермерського господарства.

За два роки своєї діяльності Велика Палата Верховного Суду напрацювала низку критеріїв визначення юрисдикції залежно від предмета спору та суб’єктного складу учасників спірних правовідносин.

Так, у постанові від 13 березня 2018 року у справі № 348/992/16-ц Велика Палата Верховного Суду, слідуючи практиці Верховного Суду України (ухвали від 24 жовтня 2007 року у справі № 6-20859св07, від 10 жовтня 2007 року у справі № 6-14879св07, від 30 січня 2008 року у справі № 6-20275св07), вказала на те, що після укладення договору тимчасового користування землею, зокрема на умовах оренди, фермерське господарство з дати його державної реєстрації набуває статусу юридичної особи. З цього часу обов’язки землекористувача здійснює фермерське господарство, а не громадянин, якому вона надана. Спори фермерських господарств щодо права власності чи іншого речового права на землю з іншими юридичними особами, органами, уповноваженими здійснювати функції держави у спірних правовідносинах, і прокурором, який обґрунтовує позовні вимоги порушенням інтересів держави у сфері розпорядження ділянками державної та комунальної власності, треба розглядати за правилами господарського судочинства. Такий підхід Велика Палата Верховного Суду застосовує послідовно (постанови від 22 серпня 2018 року у справі № 606/2032/16-ц, від 12 грудня 2018 року у справах № 704/29/17-ц та № 388/1103/16-ц тощо).

Оскільки у справі № 348/992/16-ц після укладення договору оренди та до звернення з позовом фізична особа – відповідач зареєструвала фермерське господарство, Велика Палата Верховного Суду погодилася з висновками судів попередніх інстанцій про необхідність вирішення спору у господарському суді.

«Проте є категорія справ, у яких такий підхід не може бути застосований. Наприклад, коли особи, які створюють фермерське господарство, використовують механізми отримання земельних ділянок додатково до тієї, яку вони отримували для створення фермерського господарства», – зауважив суддя ВП ВС.

Так, за правилами цивільного судочинства слід розглядати спір, пов’язаний із наданням без проведення земельних торгів в оренду земельної ділянки із земель державної або комунальної власності існуючому фермерському господарству (зокрема, шляхом надання в оренду земельної ділянки для ведення такого господарства його засновнику), якщо останнє було створене на земельній ділянці, що теж раніше була надана із земель державної чи комунальної власності (постанови Великої Палати Верховного Суду від 20 березня 2019 року у справі № 619/1680/17-ц, від 3 квітня 2019 року у справі № 621/2501/18, від 15 січня 2020 року у справі № 698/119/18 тощо).

Натомість за правилами господарського судочинства треба розглядати спір, пов’язаний із наданням в оренду земельної ділянки із земель державної або комунальної власності існуючому фермерському господарству, що було створене на земельній ділянці приватної власності (постанова Великої Палати Верховного Суду від 20 червня 2018 року у справі № 317/2520/15-ц).

Якщо на час звернення з позовом у справі щодо спору про користування земельною ділянкою, наданою із земель державної або комунальної власності для ведення фермерського господарства, останнє не зареєстроване, то стороною такого спору є громадянин, якому надавалась ця ділянка, а спір треба розглядати за правилами цивільного судочинства (постанови Великої Палати Верховного Суду від 31 жовтня 2018 року у справі № 677/1865/16-ц, від 21 листопада 2018 року у справі № 272/1652/14-ц, від 11 вересня 2019 року у справі № 620/371/17, від 16 жовтня 2019 року у справі № 365/65/16-ц).

Крім того, Дмитро Гудима зазначив, що земельні ділянки, виділені фізичній особі в оренду для ведення фермерського господарства, які ця особа передала останньому у суборенду, не є ділянками фермерського господарства у розумінні ст. 12 Закону України «Про фермерське господарство». А тому спори щодо таких ділянок треба розглядати за правилами цивільного судочинства (постанови Великої Палати Верховного Суду від 15 травня 2019 року у справі № 468/972/17-ц, від 12 червня 2019 року у справі № 699/185/18).

За відсутності доказів створення фермерського господарства і набуття ним права користування земельною ділянкою спір стосовно порядку набуття фізичною особою такої ділянки для ведення фермерського господарства та правомірності розпорядження набутою ділянкою шляхом передання її в оренду третій особі треба розглядати за правилами цивільного судочинства (постанова Великої Палати Верховного Суду від 30 січня 2019 року у справі №485/1472/17).

Суддя висвітлив висновки Великої Палати Верховного Суду щодо предметної юрисдикції суду у спорах за участю фермерських господарств, зокрема про державну реєстрацію прав оренди та постійного користування земельними ділянками, їх «подвійну оренду», щодо неперенесення інформації про земельну ділянку до Державного земельного кадастру, стосовно оскарження рішень органу місцевого самоврядування про встановлення розміру орендної плати за земельну ділянку та про припинення діяльності фермерського господарства.

У презентації доповідач також звернув увагу на вирішення Великою Палатою Верховного Суду таких проблем, як можливість спадкування права довічного успадкованого володіння, наслідки укладення договору оренди земельної ділянки у період дії іншого договору оренди тієї ж ділянки, а також на вирішення проблем представництва інтересів держави прокурором у спорах за участі фермерських господарств.

Із презентацією Дмитра Гудими можна ознайомитися за посиланням – http://bit.ly/2Q8kvvi .

Джерело