16

Приклад (зразок) тендерної документації з додатками для процедури закупівлі – відкриті торги (з урахуванням нової редакції Закону від 19.04.2020) – 150 грн.

Протокол засідання тендерного комітету про застосування переговорної процедури з додатками та запрошення до участі – 150 грн.

 

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ: ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬ У ПОСТАЧАЛЬНИКІВ

Одна з проблем, з якими стикаються Замовники під час підготовки тендеру – формування тендерної документації та складання кваліфікаційних та інших вимог до учасників торгів. Найпростіше буде кожному Замовнику скласти свій універсальний список документів, добре та зручно його оформити. А потім вже перед кожним тендером додавати якісь специфічні вимоги, при закупівлі складних чи специфічних предметів закупівлі. Або ж залишати універсальний перелік документів при простих закупівлях.
Ми спробували Вам допомогти, подивились тендерні документації різних Замовників та склали свій універсальний перелік документів. Він не є остаточним, і Ви можете використовувати його повністю та додавати якісь документи, враховуючи специфіку тендеру, чи брати якісь певні пункти.

Також ми радимо перелік документів, які Ви вимагаєте у Постачальників, оформлювати єдиним списком та надавати, наприклад, в додатку до тендерної документації. Так у Постачальників буде можливість якісніше підготуватись до тендеру, а у Вас буде менше відхилень.

Документи, що мають бути подані Учасником в складі тендерної пропозиції на етапі подання тендерних пропозицій

На підтвердження чого надається документ Вимога до форми документу Хто подає
1 Тендерна пропозиція Тендерна пропозиція по формі, що наведена в Додатку № …. Учасник
2 Документи, що підтверджують повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції Протокол засновників та/або наказ про призначення (у разі підписання керівником); довіреність, доручення (у разі підписання іншою уповноваженою особою Учасника); або інший документ, що підтверджує повноваження представника учасника на підписання документів. Учасник
3 Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору Копія одного аналогічного договору (з усіма додатками, зазначеними у договорі та з усіма актами здачі-приймання товару) за 2019 рік.. Учасник
4 Копія установчого документу Копія Статуту або іншого установчого документу (для юридичної особи) або код доступу до сканкопії установчого документу Учасника на офіційному сайті Міністерства юстиції України. Учасник
5 Документ(и), що підтверджує статус платника податку Копія довідки або свідоцтва платника ПДВ/копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість/копія довідки або свідоцтва платника єдиного податку суб’єктом малого підприємництва/копія витягу з реєстру платників єдиного податку (для учасників-суб’єктів малого підприємництва на єдиному податку/інше). Учасник
7 Підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі Довідка по формі, що наведена в Додатку № …. Приклад довідки за посиланням Довідка по статті 17 Учасник
8 Підтвердження особи Копія паспорту учасника (тільки для фізичних осіб) (а саме сторінки 1-6 та сторінки на якій зазначено місце проживання) або копія іншого документу, передбаченого статтею 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 № 5492VI, зі змінами. Фізична особа, яка є Учасником
9 Технічні вимоги Підтвердження відповідності предмета закупівлі технічним вимогам Учасник

Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення пронамір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику документи шляхомоприлюднення їх в електронній системі закупівель:

Що підтверджує Який документ надати Хто подає
1 Підтвердження ціни тендерної пропозиції Оновлена цінова пропозиція по формі, що наведена в Додатку № …. відповідно до ціни, що була подана в останньому раунді аукціону. Переможець торгів
2 Підтвердження відсутності підстав, визначених пунктами 5 або 6 та 12 частини першої статті 17 Закону (довідка про відсутність не знятої чи непогашеної у встановленому законом порядку судимості за злочини, вчинений з корисливих мотивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів) та за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми). Оригінал або копія довідки виданої уповноваженим на це органом (МВС України) Документ можна отримати онлайн скориставшись сервісом МВС України: https://dpvs.hsc.gov.ua Документ подається шляхом завантаження в електронну систему. Переможець торгів ( фоп/фізична особа або Посадова особа юридичної особи)
3 Підтвердження відсутності підстав, визначених пунктом 13 частини першої статті 17 Закону

Інформація стосовно відсутності заборгованості з податків та зборів перевіряється Замовником в електронній системі закупівель, що автоматично формується в результаті взаємодії електронної системи закупівель з інформаційними системами Державної фіскальної служби України.

Якщо, згідно з інформацією, що міститься в електронній системі закупівель та яка сформована у порядку взаємодії електронної системи закупівель з інформаційними системами Державної фіскальної служби України щодо обміну інформацією про відсутність або наявність заборгованості (податкового боргу) зі сплати податків, зборів, платежів, контроль за якими покладено на органи Державної фіскальної служби України, в переможця процедури закупівлі є заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), переможець процедури закупівлі може надати документальне підтвердження здійснення заходів щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації Учасника.

Не надання такого документального підтвердження протягом встановленого строку, свідчить про наявність відповідної підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі.

Переможець, якщо в нього наявна податкова заборгованість
4 Підтвердження інформації про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення  Здійснюється Замовником самостійно з відкритого реєстру https://corruptinfo.nazk.gov.ua/.
5 Підтвердження інформації про те, що службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією Здійснюється Замовником самостійно з відкритого реєстру https://corruptinfo.nazk.gov.ua/.
6 Підтвердження інформації про те, про те, що учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура Здійснюється Замовником самостійно з відкритого реєстру https://kap.minjust.gov.ua/services?product_id=3&is_registry=1&keywords=&usertype=all.
7 Відсутність не виконання своїх зобов’язань за раніше укладеним договором про закупівлю з Замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків – протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору.

Довідка довільної форми про відсутність фактів не виконання своїх зобов’язань за раніше укладеним договором про закупівлю з замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків – протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору.

або

документальне підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі, а саме: документи, які підтверджують, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків.

Переможець
8 Підтвердження повноважень підписувати договір Копія протоколу/рішення про призначення керівника, наказ про призначення керівника та довіреність або доручення (у разі підписання іншою уповноваженою особою Учасника) на вчинення правочинів Переможець
9 Ліцензія

 Копія ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом.

Якщо постачання предмета закупівлі не передбачає отримання ліцензії чи іншого дозвільного документу, то Постачальнику не потрібно надавати ніякого документу і це не буде підставою для відхилення пропозиції  Переможця

Переможець, якщо ліцензування передбачено законодавством

Примітки:

а) у разі якщо тендерною документацією вимагається надання документів, що не передбачені в діяльності учасника, він надає довідку у довільній формі із зазначенням відповідного факту та з посиланням на нормативні документи, що його підтверджують.

б) учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність кваліфікаційним та іншим вимогам Замовника.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації,наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ,організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв,наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, Замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника.

За матеріалами PROZORRO