10
Відповідно до Закону України від 20.12.1991 № 2009-XII “Про селянське(фермерське) господарство” (втратив  чинність 29.07.2003)  час роботи в селянському (фермерському) господарстві членів господарства та осіб, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом), зараховується до загального і безперервного стажу роботи на підставі записів у трудовій книжці і документів, що підтверджують сплату внесків (збору) на соціальне страхування.

    Згідно із ст.34 Закону України від 19.06.2003 № 973-IV “Про фермерське господарство” члени фермерського господарства і особи, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом), підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню і пенсійному забезпеченню в порядку, встановленому законом.

    Фермерське  господарство  у   встановленому  законом порядку реєструється як платник внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в органах Пенсійного фонду України і Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

  Час роботи у фермерському  господарстві членів господарства та осіб, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом), зараховується до загального і безперервного стажу роботи на підставі записів у трудовій книжці і документів, що підтверджують сплату внесків (збору) на соціальне страхування на  кожну конкретну особу.

   З 11.10 2017 набув  чинності  Закон України від 03.10.2017 № 2148 «Про внесення змін  до деяких законодавчих актів України щодо  підвищення пенсій», яким визначено, що  члени фермерських господарств, якщо вони не належать  до осіб,  які  підлягають соціальному  страхуванню    на інших підставах, належать до кола осіб, що підлягають  загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню. Ця норма  набрала чинності  з 01.01.2018.

До 01.01.2018   страховий стаж членів фермерських господарств  може бути зарахований  за умови добровільної  сплати  страхових внесків (єдиного внеску).

Джерело