3

 

Міністерство юстиції затвердило нову інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення.

Міністерство юстиції затвердило Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення. Інструкція затверджена Наказом N 4248/5 від 09.12.2020, зареєстрованим вМін’юсті 10 грудня 2020 р. за N 1231/35514.

Нова Інструкція затверджена на заміну застарілої та відповідно до вимог статей 18, 32 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

 

дддддд

 

Тобто, йдеться про виконання вимог законодавства про фінансовий моніторинг.

Як відомо, Міністерство юстиції є суб’єктом державного фінансового моніторингу та здійснює державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації доходів щодо:

– адвокатських бюро, адвокатських об’єднань та адвокатів;

– нотаріусів;

– суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги;

– осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами.

Уповноважені посадові особи Міністерства  мають повноваження складати протоколи про правопорушення, передбачені   частиною першою статті 166_9 та статтею  188_34   КУпАП (тобто невиконання законних вимог посадових осіб Міністерства про усунення порушень законодавства про фінмоніторинг (штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), а також порушення законодавства про фінмоніторинг (штраф від трьохсот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Такі справи розглядаються уповноваженою особою невідкладно після виявлення правопорушення та отримання відомостей про суб’єкта цього правопорушення.

Такі справи розглядаються судами.

Виконання обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу забезпечується адвокатськими бюро, адвокатськими об’єднаннями та адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, нотаріусами, суб’єктами господарювання, що надають юридичні послуги, якщо вони беруть участь, діючи від імені та/або за дорученням клієнта, у будь-якій фінансовій операції та/або допомагають клієнту планувати чи здійснювати операцію щодо:

– купівлі-продажу нерухомості або управління майном при фінансуванні будівництва житла;

– купівлі-продажу суб’єктів господарювання та корпоративних прав;

– управління коштами, цінними паперами або іншими активами клієнта;

– відкриття та/або управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах;

– залучення коштів, необхідних для створення юридичних осіб та фондів, забезпечення їх діяльності або управління ними;

– створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, фондами, трастами або іншими подібними правовими утвореннями.

Нотаріуси, адвокатські бюро, адвокатські об’єднання, адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, особи, які надають юридичні послуги, можуть не виконувати обов’язки щодо здійснення належної перевірки клієнта та не повідомляти спеціально уповноважений орган про свої підозри у разі надання послуг щодо захисту клієнта, представництва його інтересів у судових органах та у справах досудового врегулювання спорів або надання консультацій щодо захисту та представництва клієнта.

 

Сергей Студенниковsud.ua