9

 

Повноваження представника юридичної особи можуть підтверджуватися завіреною ним копією довіреності, якщо право засвідчувати своїм підписом копії документів випливає зі змісту виданої довіреності.

Відповідне положення міститься у постанові КАС ВС від 21 жовтня 2020 року у справі № 310/4879.

 

Обставини справи

Апеляційний суд повернув скаргу, зазначивши, скаржником до апеляційної скарги додано копію довіреності, з якої неможливо встановити дійсне волевиявлення довірителя, і копія якої не засвідчена у встановленому законом порядку, відповідно до частини третьої статті 55 і частини шостої статті 59 Кодексу адміністративного судочинства.

Скаржник зазначає, що апеляційна скарга була подана представником УПП в Дніпропетровській області ДПП НП України. На підтвердження повноважень до апеляційної скарги додавалася копія довіреності, завірена начальником Департаменту патрульної поліції Національної поліції. Оскільки частиною третьою статті 59 Кодексу адміністративного судочинства визначено, що довіреності від імені юридичної особи публічного права видаються за підписом керівника або іншої уповноваженої на те особи і засвідчуються печаткою такої особи публічного права (за наявності). Тому копія довіреності, засвідчена начальником Департаменту патрульної поліції Національної поліції України як особою, яка таку довіреність надала, є такою, що засвідчена у визначеному законом порядку уповноваженою на те особою.

 

Позиція ВС

ВС зазначив, що за правовою позицією Великої Палати Верховного Суду слід вважати підтвердженими повноваження представника юридичної особи на підставі завіреної ним копії довіреності, якщо право цього представника засвідчувати своїм підписом копії документів випливає зі змісту виданої йому довіреності та за відсутності у ній відповідного застереження на вчинення певної дії.

Отже, представник юридичної особи або органу державної влади вправі подавати копію довіреності на підтвердження своїх повноважень, така копія довіреності може бути засвідчена ним самостійно, але беззаперечним є той факт, що в такому разі копія довіреності, долучена до матеріалів справи, має бути засвідчена суддею, або в іншому порядку встановленому законом, зокрема, представником самостійно.

Отже, долучена до матеріалів апеляційної скарги копія довіреності є належним документом, що підтверджує право особи, яка підписала апеляційну скаргу, на вчинення такої процесуальної дії.

У зв’язку з викладеним, Верховний Суд вважає помилковим висновок суду апеляційної інстанції про наявність підстав для повернення апеляційної скарги.

 

Бізнес ЛігаЗакон