13

Питання:

Питання заключається в наступному: з якого року, місяця та числа почали надавати підйомну допомогу військовослужбовцям НГУ, після підписання контракту? 

Служу за контрактом з 28/02/2018, чи маю я право на отримання підйомної допомоги? Чи є дійсною інформація, яку мені надали у моїй в/ч про те що підйомна допомога надається з 01/03/2018 року?


Відповідь:

 

Відповідно до ч. 3 ст. 9-1 ЗУ “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей

При переїзді військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, а також тих, хто перебуває на кадровій військовій службі та військовій службі за призовом осіб офіцерського складу, на нове місце військової служби в інший населений пункт, у зв`язку з призначенням на військову посаду, зарахуванням до військового навчального закладу, термін навчання в якому становить не менше шести місяців, або у зв`яз”ку з передислокацією військової частини їм виплачується:

1) підйомна допомога в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50 відсотків місячного грошового забезпечення на кожного члена сім`ї військовослужбовця, який переїжджає з ним на нове місце військової служби;

2) добові, встановлені Кабінетом Міністрів України для працівників, які перебувають у відрядженні, за кожний день перебування в дорозі на військовослужбовця та кожного члена сім`ї військовослужбовця, який переїжджає разом з ним.

В свою чергу Порядок виплати військовослужбовцям Національної гвардії України підйомної допомоги набув чинності 20.12.2019 року. Але до набрання ним чинності діяв Порядок виплати військовослужбовцям Збройних Сил України підйомної допомоги який набрав чиннсоті 30.03.2018. 

Відповідно до першого порядку та другого порядку право на підйомну допомогу виникає з мементу прийняття на службу за контрактом в іншому населеному пункті. 

Вас було прийнято на службу за контрактом до набарння чинності вище вказаних порядків, тому якщо ви не призначались на війскову посаду в іншому населеному понкті та не переїзжали до нього протягом строку служби з 30.03.2018 року то на вас вказані порядки не розповсюджуються.

Але до 30.03.2018 року діяла інструкція затвердженя наказом Міноборони №370 від 22.10.2001 яка регламентує порядок виплати пійомної допомоги в період підписання вами контракту та містить аналогічні положення щодо моменту винекнення права на підйомну допомогу з моменту укладення контраку та преїзду для проходження служби за вказаним контрактом до іншої місцевості. 

Таким чином, у вас право на підйомну допомогу виникло з моменту підписання контракту та фактичного переїзду до іншого населеного пунку, але на підставі Інструкції про порядок виплати військовослужбовцям Збройних Сил України підйомної допомоги затвердженої наказом Міноборони №370 від 22.10.2001 з відповідними змінами.

 

ава
 
Адвокат Игорь Дайнеко
 
B2BConsult всеукраїнський онлайн сервіс консультацій із законодавства