4

 

Розлучилися і інший із подружжя вже давно проживає окремо, або хтось із родичів надовго виїхав працювати за кордон, але ці особи залишаються зареєстровані у Вашому житлі та цей факт впливає на розмір комуналки та субсидії?

Вихід – це звернення до суду із позовом про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням та зняття з реєстрації за місцем проживання.

Відповідно до ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності є непорушним. За змістом ст. 317 ЦК України власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном. Статтею 319 ЦК України визначено, що саме власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Ніхто не може бути протиправно позбавлений або обмежений в здійсненні права власності (ч.2 ст. 321 ЦК України).

Відповідно до ст. 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Згідно з ч.1 ст. 7 Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” зняття з реєстрації місця проживання здійснюється на підставі, зокрема, заяви особи чи рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням.

Проте існує важлива умова для такого звернення до суду.

Відповідно до ст. 405 ЦК України, член сім’ї власника житла втрачає право на користування цим житлом у разі відсутності члена сім’ї без поважних причин понад один рік, якщо інше не встановлено домовленістю між ним і власником житла або законом.

Для вирішення в суді питання про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням та зняття з реєстрації за місцем проживання необхідно подати наступні документи:

– позовну заяву;

– документ, що підтверджує сплату судового збору;

– документи, що підтверджують право власності на нерухоме майно;

– документи, що підтверджують факт відсутності члена сім’ї власника у займаному приміщені без поважних причин понад один рік.

Позовна заява подається до районних, районних у містах, міських та міськрайонних судів за місцезнаходженням жилого приміщення.

Рішення суду про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням та зняття з реєстрації за місцем проживання, після набрання ним законної сили, і буде підставою для зняття з реєстрації місця проживання такої особи.

 

Юридична Одиниця